Jedan od zidova, Foto: Vladimir Vinkić

Jedan od zidova
Foto: Vladimir Vinkić
22. septembar 2020.