Otvaranje, Ksenija Marinković (centar Šumatovačka), Bogdan Tatić (Opština Vračar) i Vesna Opavsky

Otvaranje
Ksenija Marinković (centar Šumatovačka), Bogdan Tatić (Opština Vračar) i Vesna Opavsky
09. jul 2015.