Prirodni motivi u kontrastu sa prostorom pred renoviranje, Novi Grafički kolektiv

Prirodni motivi u kontrastu sa prostorom pred renoviranje
Novi Grafički kolektiv
22. septembar 2020.