Sezona opadanja lišća i pokidani kablovi, Foto: Vladimir Vinkić

Sezona opadanja lišća i pokidani kablovi
Foto: Vladimir Vinkić
22. septembar 2020.