O projektu

Doktorski umetnički projekat „Digitalne grafike i njihova komunikacija u virtuelnoj i relanoj sredini“

Ključna reč – Umetnost

Vesna Opavsky, doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i direktorka sajta beogradskog Medija centra, unutar grafika svog likovnog serijala „Ključna reč – Umetnost“ prikazuje umetničke poruke iskazane putem ključnih reči – jednog od najsažetijih vidova komunikacije na internetu.

Izborom motiva i tekstura iz prirode i njihovim preklapanjem na kompjuteru, umetnica naglašava kontrast digitalnog i naturalnog. Istaknuta je i veza spoljašnjeg i unutrašnjeg, navođenjem i obradom digitalnih reči na osnovu ličnih afiniteta i ukusa. Usklađujući digitalno i naturalno, kao i spoljašnje sa unutrašnjim, umetnost nudi duhovnu ravnotežu današnjem čoveku, bez obzira da li je u pitanju stvaralac ili konzument.

Izložba digitalnih grafika i predstavljanje rezultata internet istraživanja održano je u Beogradu, od 1. do 15. oktobra 2013. godine u Domu omladine Beograda

Javnost je bila pozvana da dâ svoje mišljenje o umetnosti i time doprinese istraživanju o ključnim rečima u umetnosti. Sabiranjem odgovora rezultati su automatski, u realnom vremenu, grafički prikazani u vidu oblaka reči – Word Cloud gde su reči ispisane različitom bojom i veličinom u skladu sa odnosom njihove zastupljenosti. Cilj saradnje sa publikom je povezivanje iskustva čitanja i pretraživanja interneta sa galerijskim iskustvom posmatranja umetničkog dela. Na osnovu konačnih rezultata ankete Vesna Opavsky kreirana je još jedna od grafika iz ciklusa Ključna reč umetnost.

Istraživanje obuhvata još dva oblaka reči – prvi sa pojmovima najzastupljenijim u Gugl pretragama na temu umetnosti i drugi sa istaknutim rečima koje se već nalaze na internetu uz reč Umetnost. Proizvod istraživanja je i Adresar umetnosti na RS domenu koji izlistava adrese 100 sajtova na srpskom jeziku koji se aktivnije bave umetnošću.

Kupci digitalnih grafika, uz odštampanu grafiku u originalnoj veličini, dobiće i umetničko delo u elektronskoj formi na CD-u, koje će moći da koriste u skladu sa Licencom Creative Commons Autorstvo Nekomercijalno 3.0 Srbija koja podrazumeva neograničeno umnožavanje i korišćenje u nekomercijalne svrhe uz poštovanje autorstva.

Tekst Dejana Grbe o projektu
Biografija Vesne Opavsky
Kontakt