Ponuda i potražnja umetničkih sadržaja na internetu

Pojednostavljeni grafički prikaz gugl upita i rezultata o Umetnosti.

Podatke prikazane unutar ova dva oblaka reči prikupljali su namenski izrađeni programi koji pretražuju sajtove na kojima se pominje reč Umetnost, ali prikupljaju i podatke iz Gugl pretrage na temu umetnosti (u periodu jul 2013 – novembar 2015). Suočavanjem postojećih i traženih umetničkih sadržaja na internetu dobijen je pojednostavljen grafički prikaz odnosa ponude i potražnje umetnosti na internetu.

Potražnja umetnosti
Ponuda umetnosti

Oblaci reči prikazuju rezultate dve odvojene pretrage:

Rezultati pretrage su se ciklično, neprekidno, osvežavali i nekoliko puta dnevno slali sa servera, na kom softver radi, na ovu internet stranicu u okviru koje su se prikazavali pomoću oblaka reči. Broj stranica koje je softver obrađivao dnevno je nekoliko hiljada, u zavisnosti od broja otkrivenih stranica koje ispunjavaju kriterijume pretrage. Kapacitet se meri destinama hiljada, ali proces otkrivanja nije uniforman u smislu broja otkrivenih strana.
Rezultat dobijen od javnih servisa se menjao dinamikom koja zavisi od njhove dostupnosti i uslova korišćenja. Prikupljanje ovih podataka, sprovodili su programi koji su automatski beležili i prikazivali rezultate, a koji su izrađeni specijalno za projekat Vesne Opavsky Ključna reč – Umetnost.
Iz prikupljenih rezultata isljučeni su brojevi, nepristojne reči i reči na drugim jezicima.