Najbolji radovi sa VI EX-YU Konkursa za grafiku


04. decembar 2012.
Galerija SKC Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152a
Najbolji radovi sa VI EX-YU Konkursa za grafiku

Žiri je radio u sastavu: istoričar umetnosti i likovni kritičar, umetnički direktor, urednik i kustos galerije Grafički kolektiv u Beogradu Ljiljana Ćinkul, magistar grafike i slobodni umetnik Ranka Lučić-Janković, magistar grafike, redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu Branimir Karanović.

Za izložbu i katalog žiri je izabrao je 53 grafike
. Vesna Opavsky izložila je grafiku Sigurna šuma.

Šta je grafika danas, u 21. veku?

Danas se može reći da je oko pola veka prošlo od Periklovog doba za grafiku. Naime, primena novih medija i tehnologija, kao i uslovljenost tržišne ekonomije, bitno su uticali na promenu statusa grafike i njenu problematiku na trusnom terenu vizuelnih umetnosti. Kraj 20. i prve decenije 21. veka obeleženi su živim umetničkim procesima na veoma izmenjenoj umetničkoj sceni, a u tom kontekstu i medijske granice se rastvaraju. Tako, Ričard Nojs, poznati umetnički kritičar iz Velike Britanije, smatra da su „granice mnoge i raznorazne i da pružaju širok spektar za akademske diskusije, polemičke tvrdnje i konstantnu razmenu mišljenja“.

Zato i intriganto pitanje Šta je grafika danas, u 21. veku?, sa dominacijom novih medija i promenjenom estetičkom diskursu, postaje imperativ vremena.

Ljiljana Ćinkul


Autor konkursa: Nataša Brkić