Velika prolećna prodajna izložba ArtCENTRA


21. maj 2012.
ArtCENTAR, Višnjićeva 3, Beograd
Velika prolećna prodajna izložba ArtCENTRA

Prolećna izložba ArtCENTRA obeležila je otvaranje novih prostorija u Višnjićevom prolazu.

Ideja ArtCENTRA nije usmerena ni protiv koga, ni protiv čega, ona je okrenuta prezentaciji istine da svaka slobodna ideja i svako delo stvoreno u saglasju sa slobodom, ima svoje mesto na velikoj slici ljudskog stvaralašva.

ArtCENTAR, Beograd - Višnjićeva 3 • Telefon: 064 / 104 99 34